Bli medlem

LILLVALLA KABELTV-FÖRENING

Bli medlem

Om du bor inom föreningens område och funderar på att bli medlem i vår KabelTVförening: Läs nedanstående punkter så får du en uppfattning om vad det kostar och vilka åtgärder du skall vidta.  Om du har frågor eller funderingar kontakta någon i styrelsen eller skriv till info@lillvallakabeltv.se så får du veta mer.


  Du svarar själv för installationen:


  •  Innan du startar arbetet kontakta någon i styrelsen
  • Du gräver själv från din anslutningspunkt till ditt hus
  • Du skaffar själv rör och kabel (i de flesta fall finns det rör nedlagt från  kopplingsskåp till tomtgräns)
  • Du drar kabel inomhus till de platser där du vill ha uttag
  • Inkoppling skall ske av behörig person
  • När du är inkopplad och klar anmäler du till styrelsen, så att vi kan anmäla dig till ComHem. När ComHem registrerat dig kan du ta del av alla tjänster som erbjuds
  • Årsavgiften i förening är för närvarande 600 kr per år (betalas senast 30 april)
  • Räkna med att det kommer att kosta mellan 5000-6000 kr beroende på hur mycket arbete Du gör själv


  • Om Du efter inkoppling vill ansluta dig till vårt gruppavtal med 100 mb  bredband och telefoni kontakta styrelsen


Webbplatsen uppdaterades 2016-05-08                              info@kabeltv.se